Vaša 91% úspešnosť v testoch = efektívna metóda.

Naše KNOW-HOW Vám garantuje:

 • komplexný rozvoj všetkých jazykových zručností.
kurzy anglictiny

  Výsledok: komunikujete sebavedomo a plynulo.
 • komunikáciu iba v cieľovom cudzom jazyku.


  Výsledok: osvojíte si nový jazyk prirodzenou formou bez prekladania.
 • gramatiku s minimom teórie.


  Výsledok: vyjadrujete sa gramaticky správne bez memorovania poučiek.
 • simulácie reálnych situácii cez prípadové štúdie a „role-plays".


  Výsledok: na vzniknuté situácie reagujete automaticky a pohotovo.
 • pozitívne opravovanie chýb.


  Výsledok: Vaše jazykové sebavedomie sa zvýši.
 • maximálnu motiváciu počas hodín.


  Výsledok: učenie je pre Vás efektívne stráveným časom.
 • pravidelné testovanie pokroku


  Výsledok: vidíte Váš progres a postupné plnenie cieľov.
 • interaktívne učebné materiály od spol. Macmillan


  Výsledok: používate najmodernejšie učebné materiály s aktuálnymi témami.
 • audio nahrávky: možnosť využívať vo formáte *mpg. (Ipod, Podcast)


  Výsledok: počúvate slovíčka alebo dialógy v aute, pri cvičení alebo domácich prácach :)
 • DVD hodiny pre kurzy obchodnej angličtiny.


  Výsledok: opakujete si osvojené učivo interaktívnymi video ukážkami obchodných situácií.

 

kurzy anglictinyPred zahájením Vášho kurzu na vstupnom povore: 

presne určíme Vašu súčasnú úroveň angličtiny.
zistíme Vaše slabé a silné stránky.
presne identifikujeme Váš cieľ.
odporúčime najvhodnejšie učebné materiály.
odporučime Vám optimálnu intenzitu výučby.

Neváhajte a objednajte sa na vstupný pohovor: 

 • pohovor je bezplatný a nezáväzný.
 • má trvanie cca 15-20 minút.
 • dohodneme si termín a miesto, ktoré vyhovujú Vám.
 • Objednajte sa telefonicky na 0911/575-868 alebo mailom na summerling@englishsuccess.sk

  Mgr. Simon Summerling  
  Managing Director

  Naši slovenskí a zahraniční partneri: kurzy anglictiny