Motivujte Vašich zamestnancov novým typom kurzov!

MOTIVUJTE VAŠICH ZAMESTNANCOV NOVÝM TYPOM KURZOV!

Zo sledovania dochádzky našich klientov v klasických skupinových kurzoch sme pomerne často sledovali, že dochádzka niektorých zamestnancov bola nepravidlená. Vrámci kontroly kvality sme preto sme všetkým študentom zaslali mailom naše Dotazníky spokojnosti, aby sme presne určili jej príčinu a našli vhodné riešenie.

 

kurzy anglictiny

 

WORKSHOPY SÚ IDEÁLNYM RIEŠENÍM

 • Máte na výber 1- až 5-dňový kurz.
 • Obsah a zameranie worshopu podľa Vašich potrieb.
 • Účastníci workshopu študujú intezívne.
 • Maximálne zlepšenie hovorenia.
 • Ovládanie špecifickej slovnej zásoby.
 • Skupina študentov je vytvorená zo zamestancov Vašej firmy.
 • Návratnosť investícií (ROI) je okamžitá.
 • Miesto kurzu: u Vás alebo v  business centre ASTON.

 

Dôvody neprítomnosti boli rôzne: služobná cesta, doktor, PNka, zaneprázdnenosť, práca na projekte, atď.  Výsledok bol teda nasledovný: študenti, ktorí boli pri záhájení kurzu na rovnakej úrovni, boli po 6-tich mesiacoch na úrovniach úplne odlišných. Skupina teda nebola homogénna, tempo hodín sa zmenilo, študenti necítili progres.

Ako riešenie sme klientovi namiesto klasického 6-mesačného skupinového kurzu navrhli:
intenzívny 3-dňový workshop a všetky problémy sme úspešne vyriešili!

1.  Dochádzka bola 100%.
2.  Úspešnosť pri teste bola viac ako 90%.
3.  Zamestanci mali pocit veľkého progresu.

 

PONÚKANÉ JAZYKY: 

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a taliansky.  

 

 PRED ZAHÁJENÍM KURZU VÁS ČAKÁ:

 • presne určíme súčasnú úroveň angličtiny všetkých účastníkov kurzu.
 • rozdelíme študentov podľa výsledkov testu do  homogénnych skupín.
 • presne identifikujeme Váš cieľ.
 • odporúčime najvhodnejšie učebné materiály.

 

Pohovor je bezplatný a nezáväzný, má trvanie cca 15-20 minút. Dohodneme si termín a miesto, ktoré vyhovujú Vám.

Viac informácií telefonicky na 0911/575-868 
alebo mailom na summerling@englishsuccess.sk

 

 Naši slovenskí a zahraniční partneri:kurzy anglictiny