Obchodná angličtina a iné jazyky.

 

Staňte sa business profesionálom!

Pri vstupnom pohovore sa veľmi často opakuje nasledovná situácia:
ste na úrovni mierne pokročilý až pokročilý, dokážete sa dohovoriť na všeobecné témy zo života, máte zvládnutú slovnú zásobu, cudzí jazyk aktívne používate približne 10krát mesačne. Problémové oblasti sú zvyčajne tieto:

  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ:

 • Služobná cesta do zahraničia s nutnosťou komunikovať v cudzom jazyku celý deň na všeobecné, ako aj pracovné / business témy.
 • Spoločenská konverzácia počas pracovných obedov, večerí alebo eventov.
 • Prezentácie v cudzom jazyku pred kolegami / klientmi zo zahraničia.
 • Byť aktívny na mítingu, klásť správne otázky a zmysluplne a jasne odpovedať.
 • Vyjadriť svoj názor k oblastiam ako manažovanie zamestnancov, riadenie obchodu, customer service, HR, pracovné výkony, atď.
 • Správne čítať a prezentovať finačné a číselné informácie, grafy a tabuľky.


JAZYKOVÝ KURZ BUSINESS A JEHO BENEFITY:

 • Učíte sa to, čo skutočne v práci využijete a potrebujete.
 • Garantujeme Vám maximálne zlepšenie za minimálny čas.
 • Budete komunikovať sebaisto a kompetentne na potrebné obchodné témy.
 • Simulujeme business prostredie daného jazyka bez nutnosti cestovať.
 • Profitujte z individuálneho prístupu lektora.

 

PONÚKANÉ JAZYKOVÉ KURZY

 • individuálny kurz angličtiny              (slovenskí a zahraniční lektori "native speakers")
 • individuálny kurz nemčiny                (slovenskí a zahraniční lektori "native speakers")
 • individuálny kurz španielčiny            (slovenskí lektori)
 • individuálny kurz taliančiny              (slovenskí a zahraniční lektori "native speakers")
 • individuálny kurz francúzštiny          (slovenskí a zahraniční lektori "native speakers")
 • individuálny kurz ruštiny                  (slovenskí a zahraniční lektori "native speakers")
 • individuálny kurz slovenčiny pre cudzincov                                     (slovenskí lektori)

NA BEZPLATNOM VSTUPNOM POHOVORE

 • Určíme Vašu súčasnú úroveň cudzieho jazyka.
 • Zistíme Vaše slabé a silné stránky.
 • Presne identifikujeme Váš cieľ.
 • Vyberieme najvhodnejšie učebné materiály.
 • Odporučíme Vám optimálnu intenzitu výučby.
 • Vypracujeme cenovú kalkuláciu pre Váš rozpočet.

 

Vstupný pohovor je bezplatný a nezáväzný! Má trvanie cca 20 minút. Dohodnime si termín a miesto, ktoré vyhovujú Vám.

Viac informácií telefonicky na 0911/575-868 
alebo mailom na summerling@englishsuccess.sk

 

Naši slovenskí a zahraniční partneri: kurzy anglictiny